Rada Techniczna nr 15.

W dniu 11 sierpnia 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 15.