Kamień Milowy nr 1 – złożenie do właściwego organu administracji publicznej w terminie 10 miesięcy od Daty Rozpoczęcia kompletnego wniosku o ZRID

Kamień Milowy nr 2 – wykonane w terminie 27 miesięcy od Daty Rozpoczęcia i zaakceptowane, zgodnie z Subklauzulą 8.13, Roboty i Materiały o wartości nie mniejszej niż 40% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 

Kamień Milowy nr 3 – wykonanie w terminie 36 miesięcy od Daty Rozpoczęcia i zaakceptowania, zgodnie z Subklauzulą 8.13, Roboty o wartości nie mniejszej niż 70% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.