Zamawiający

Skarb Państwa –
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

www.gov.pl/web/gddkia

Za realizację kontraktu odpowiada:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku

ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

www.gov.pl/web/gddkia-gdansk

Kierownik Projektu: Karol Grzonka

tel. +48 538 517 219

e-mail: kgrzonka@gddkia.gov.pl

Inżynier Kontraktu

Lafrentz Polska Sp. z o.o.

ul. Kamiennogórska 22
60-179 Poznań
tel. +48 61 867 40 50
e-mail: office@lafrentz

www.lafrentz.pl

Inżynier kontraktu: Wojciech Niewiński

ul. Szymanowskiego 10
76-200 Słupsk
tel. +48 660 414 621

e-mail: biuro.bobrowniki@lafrentz.pl

Wykonawca:

Lider

NDI S.A. – Lider 

ul. Powstańców Warszawy 19 

81-718 Sopot

www.ndi.pl

Partner

NDI SOPOT S.A.

ul. Powstańców Warszawy 19 

81-718 Sopot

www.ndi.pl

Partner

Limited Liability Partnership „Todini Central Asia” 

Saryarka ave. 6 

010000 Nur-Sułtan, Kazachstan

Przedstawiciel Wykonawcy: Marta Szydłowska 

tel.: +48 728 447 430 

email: mszydlowska@ndi.com.pl 

Kierownik budowy:

Dariusz Horyd

e-mail: dhoryd@ndi.com.pl

Biuro Projektowe:

Mosty Gdańsk Sp. z o.o.

ul. Jaśminowy Stok 12a 

80-177 Gdańsk

www.mostygdansk.pl

Instytucje zaangażowane w realizację projektu