/ Nazwa kontraktu

Budowa drogi ekspresowej S6
Słupsk – Bożepole Wielkie
Zadanie 2: Koniec Obwodnicy Słupska – węzeł Bobrowniki (z węzłem)

Data podpisania umowy z wykonawcą: 29 grudnia 2021r.

Wartość umowy na projekt i budowę: 548 743 636,72 zł

Opis kontraktu

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie, Zadanie 2: Koniec Obwodnicy Słupska – węzeł Bobrowniki (z węzłem) o długości Trasy Zasadniczej ok 16,12 km na odcinku: od km
0-097,00 do km 16+021,81.

Powyższy odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S6 oraz zlokalizowany jest na terenie województwa pomorskiego, w powiecie słupskim, na terenie gmin Słupsk i Damnica.

Kontrakt ze względu na charakter i kolejność wykonywania zadań został podzielony na dwa etapy:

  1. Etap projektowania  – jest to okres liczony od Daty Rozpoczęcia do daty uzyskania przez Wykonawcę decyzji ZRID uprawniającej do rozpoczęcia Robót minimum na Trasie Głównej. Do czasu objętego projektowaniem (etap projektowania) wlicza się okresy zimowe.
  2. Etap realizacji Robót – jest to okres bezpośrednio następujący po etapie projektowania. Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych. Jeżeli rozpoczęcie etapu realizacji Robót przypada w okresie zimowym, okres między początkiem etapu realizacji Robót, a końcem danego okresu zimowego liczony w dniach dodaje się do Czasu na Ukończenie. Okres zimowy trwa od 16 grudnia do 15 marca, liczony jako trzy miesiące.

 

Projektowany odcinek drogi ekspresowej S6 w km ok. od 14+100 do ok. 14+300 przecina obszar NATURA 2000

Cel inwestycji

Celem niniejszego opracowania jest w szczególności: 

  • poprawa warunków przejazdu dla ruchu przelotowego na odcinku Słupsk – Lębork, 
  • zwiększenie prędkości i wygody jazdy na przejeździe nową drogą, 
  • poprawa bezpieczeństwa ruchu ze względu na ograniczenie dostępności drogi dla ruchu miejscowego, 
  • przejęcie części ruchu lokalnego i uwolnienie od uciążliwego ruchu przelotowego zabudowy zlokalizowanej wzdłuż istniejącej drogi krajowej nr 6, 
  • zmniejszenie poziomu hałasu i emisji spalin wzdłuż istniejącej drogi krajowej nr 6, 
  • aktywizacja terenów położonych wzdłuż projektowanego odcinka drogi ekspresowej S6, 
  • udostępnienie terenów mało atrakcyjnych ze względu na brak uporządkowanej sieci drogowej i umożliwienia inwestowania w infrastrukturę związaną z budowaną drogą.