Rada Techniczna nr 48/4

W dniu 5 grudnia 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 48/4. Na spotkaniu omawiano postęp prac. Wykonawca poinformował, że w okresie sprawozdawczym wykonywał:

•             Wycinki drzew i krzaków

•             Wykonywał odhumusowanie

•             Warstwę ulepszonego podłoża stabilizowana spoiwem

•             Roboty związane z karczowaniem

•             Usuwanie kolizji z siecią Energa Operator i Orange.

Rada Techniczna nr 47/3

W dniu 28 listopada 2023 odbyła się Rada Techniczna nr 47/3. Omówiono zakres prac wykonanych oraz zaplanowanych na kolejny tydzień. Wykonawca poinformował, że jest w trakcie gromadzenia materiałów na nasypy oraz materiały branży elektroenergetycznej i teletechnicznej. Na chwilę obecną Wykonawca posiada dostateczną ilość materiałów do prowadzenia zaplanowanych Robót.

Rada Techniczna nr 46/2

W dniu 21 listopada 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 46/2 na której omówiono zakres dotychczasowych prac Wykonawcy. W okresie sprawozdawczym Wykonawca mobilizował sprzęt ciężki oraz gromadził materiały. Ponadto prowadził rozpoznanie saperskie, wycinki drzew i krzewów oraz prace przygotowawcze.

Postępowanie ws. ZRID na odc.B

W dniu 15.11.2023r. Wojewoda Pomorski wszczął postępowanie w sprawie wydania Decyzji ZRID na odcinek B.

Rada Techniczna nr 1

W dniu 14 listopada 2023 odbyła się Rada Techniczna nr 1 – etap robót. Spotkanie miało na celu omówienie  bieżących spraw  kontraktowych.

Rada Budowy nr 23

W dniu 09 listopada 2023 r. odbyła się Rada Budowy nr 23.

Spotkanie miało na celu omówienie bieżących spraw i zagadnień związanych z pracami projektowymi oraz wszelkimi sprawami formalnymi.

Przekazanie Placu Budowy

Dnia 27 października 2023 r. przekazany został Plac Budowy.

Protokół przekazania podpisali:

Ze strony Zamawiającego – GDDKiA O/Gdańsk:
Kierownik Projektu Dariusz Raczkowski

Ze strony Wykonawcy:
Przedstawiciel Wykonawcy – Marta Szydłowska
Kierownik Budowy – Dariusz Horyd

W obecności:
Inżyniera Kontraktu – Wojciech Niewiński

Rada Budowy nr 22

W dniu 12 października 2023 odbyła się Rada Budowy nr 22. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących spraw i zagadnień związanych z pracami projektowymi oraz wszelkimi sprawami formalnymi.

Decyzja ZRID

W dniu 11 października 2023 r. Wojewoda Pomorski wydał decyzję ZRID nr 19zrid/2023/MKH , zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 2: Koniec obwodnicy Słupska – w. Bobrowniki (z węzłem)”,

Decyzja ZRID ma rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że w niedługim czasie Wykonawcy zostanie przekazany teren budowy i będą mogły rozpocząć się roboty budowlane.

Rada Budowy nr 21

W dniu 8 września 2023 odbyła się Rada Budowy nr 21. Na spotkaniu omawiano bieżące sprawy  i zagadnienia związane z dokumentacją projektową oraz wszelkimi sprawami formalnymi.