Rada Techniczna nr 63/26

W dniu 2 lipca 2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 63/26.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca mobilizował sprzęt ciężki zgodnie z zestawieniem zawartym w Raporcie Tygodniowym. Poinformował również, że gromadzi materiały.

Wykonawca poinformował, że w okresie sprawozdawczym wykonywał:

 • Wykonywał odhumusowanie,
 • Wykonywał nasypy, wykopy,
 • Wykonanie warstwy morozoochronnej,
 • Wykop zbiornika ZB-3,
 • Wykop zbiornika ZB-5,
 • Wykop zbiornika ZB-6,
 • Wykop zbiornika ZB-7,
 • Układanie płyt JOMB oraz typu MEBA na skarpach,
 • Obiekt PZDd-2 wykonywano szalowanie zbrojenie ław korpusów podpór P1L, P2L oraz skrzydeł,
 • Obiekt PZMz-3  wykonywano izolację fundamentów i zasypki fundamentów
 • Obiekt PZDd-10 wykonano zasypki fundamentów oraz prace przygotowawcze pod szalunek ustroju,
 • Obiekt WS-11 zabetonowano ławę podpory P2L,
 • Obiekt WD-14 wykonywano zbrojenie i szalowanie skrzydeł fundamentów podpór P1 oraz P3,
 • Obiekt PZDs-16 wykonano izolację ścian i fundamentów,
 • Obiekt WD-18 wykonywano zbrojenie oraz szalowanie podpór P1 i P2
 • Obiekt PZGs-20 zakończono wykopy, przeprowadzono badanie statyczne pali oraz wykonano beton podkładowy na podporze P1,
 • Zakończono przebudowę kanalizacji deszczowej w km 2+020 przejście od Zbiornika nr 2
 • Zakończono przejście do Zbiornika nr 6 w km 8+020
 • Montaż wpustów,
 • Zakończono usuwanie kolizji E12 Energa Operator,
 • Zakończono usuwanie kolizji Mashav.

Rada Techniczna nr 62/25

W dniu 25 czerwca 2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 62/25. W okresie sprawozdawczym Wykonawca  mobilizował sprzęt ciężki zgodnie z zestawieniem zawartym w Raporcie Tygodniowym. Poinformował również, że gromadzi materiały.

Wykonawca poinformował, że w okresie sprawozdawczym wykonywał:

 • Wykonywał odhumusowanie
 • Wykonywał nasypy, wykopy
 • Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża,
 • Wykonanie warstwy morozoochronnej,
 • Obiekt WD-1  zakończono fundamentowanie,
 • Obiekt PZDd-2 zakończono wykop oraz wykonano beton podkładowy,
 • Obiekt PZMz-3  zakończono zbrojenie i szalowanie pierwszego etapu fundamentów,
 • Obiekt PZDd-10 prace zbrojarskie drugiego etapu fundamentów,
 • Obiekt WS-11 zbrojenie, szalunek fundamentów podpory P2P
 • Obiekt WD-14 prace zbrojarskie fundamentów korpusów oraz podpory pośredniej,
 • Obiekt PZDs-16 zbrojenie fundamentów pierwszego etapu,
 • Obiekt PZGs-20 wykonywane pale prefabrykowane,
 • Przepust PZM-9 zamontowany oraz wykonano zasypkę,
 • Przebudowa kanalizacji deszczowej,
 • Przebudowa rowów melioracyjnych,
 • Przebudowa Kolizji E11,E12,
 • Przebudowa kanału technologicznego.

Rada Budowy nr 30

W dniu 13 czerwca 2024 r. odbyła się Rada Budowy nr 30. Na spotkaniu omawiano postęp prac.

Rada Techniczna nr 61/22

Dnia 4 czerwca 2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 61/22.

Wykonawca w okresie sprawozdawczym:

 • Wykonywał odhumusowanie
 • Wykonywał nasypy, wykopy
 • Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża,
 • Wykonanie warstwy morozoochronnej,
 • Obiekt WD-1  zakończono fundamentowanie,
 • Obiekt PZDd-2 zakończono wykop oraz wykonano beton podkładowy,
 • Obiekt PZMz-3  zakończono zbrojenie i szalowanie pierwszego etapu fundamentów,
 • Obiekt PZDd-10 prace zbrojarskie drugiego etapu fundamentów,
 • Obiekt WS-11 zbrojenie, szalunek fundamentów podpory P2P
 • Obiekt WD-14 prace zbrojarskie fundamentów korpusów oraz podpory pośredniej,
 • Obiekt PZDs-16 zbrojenie fundamentów pierwszego etapu,
 • Obiekt PZGs-20 wykonywane pale prefabrykowane,
 • Przepust PZM-9 zamontowany oraz wykonano zasypkę,
 • Przebudowa kanalizacji deszczowej,
 • Przebudowa rowów melioracyjnych,
 • Przebudowa Kolizji E11,E12,
 • Przebudowa kanału technologicznego.

Rada Techniczna nr 60/21

W dniu 28 maja 2024r. odbyła się Rada Techniczna 60/21. Na spotkaniu strony omawiały postęp prac budowlanych.

Rada Techniczna nr 59/19

W dniu 14 maja 2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 59/19. Na spotkaniu strony omawiały postęp robót. W okresie sprawozdawczym Wykonawca  mobilizował sprzęt ciężki zgodnie z zestawieniem zawartym w Raporcie Tygodniowym.

Wykonawca poinformował, że w okresie sprawozdawczym wykonywał:

 • Odhumusowanie
 • Nasypy, wykopy
 • Prace przygotowawcze Obiekt PZDd-19 oraz platforma robocza pod sprzęt do wykonywania pali,
 • Obiekt WD-1 zbrojenie, szalowanie oraz betonowanie ław fundamentowych,
 • Obiekt PZDd-2 wbijanie pali na podporze P2,
 • Obiekt PZdd-10 zbrojenie ław fundamentowych,
 • Obiekt WS-11 – beton podkładowy, skuwane głowice pali,
 • Obiekt WD-14 – wykop,
 • Obiekt PZDs-16 wykop beton podkładowy,
 • Przepust PZM-1, PZM-4 fundament kruszywowy, konstrukcja stalowa,
 • Przepust PZM-2,PZM-3 zasypka przepustu,
 • Przebudowę KST-2 – przyłączenie sieci,
 • Przebudowę rowów melioracyjnych,
 • Przebudowę Kolizji T8, T11

Rada Budowy nr 29

W dniu 9 maja 2024 r. odbyła się Rada Budowy nr 29. Na spotkaniu strony omawiały bieżące sprawy kontraktowe oraz postęp prac.

Rada Techniczna nr 58/16

W dniu 23 kwietnia 2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 58/16.

Na spotkaniu omawiano postęp prac. W okresie sprawozdawczym Wykonawca  mobilizował sprzęt ciężki zgodnie z zestawieniem zawartym w Raporcie Tygodniowym.

Wykonawca poinformował, że w okresie sprawozdawczym wykonywał:

 • Wykonywał odhumusowanie
 • Wykonywał nasypy, wykopy
 • Prace przygotowawcze Obiekt WD-1, PZDd-10 – fundamenty, WS-11 – fundamenty,
 • Prace przygotowawcze w zakresie przepustów PZM- 2, PZM-3, PZM-4,
 • Przebudowa sieci wodociągowych PW-3,
 • Przebudowa KST-2 – przygotowanie sieci do próby szczelności,
 • Przebudowa rowów melioracyjnych,
 • Budowa kanału technologicznego,
 • Przebudowa Kolizji T1

Rada Techniczna nr 57/14_15

W dniu 16 kwietnia 2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 57/14_15.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca  mobilizował sprzęt ciężki zgodnie z zestawieniem zawartym w Raporcie Tygodniowym. Poinformował również, że gromadzi materiały.

Wykonawca poinformował, że w okresie sprawozdawczym wykonywał:

 • Wykonywał odhumusowanie
 • Wykonywał nasypy, wykopy
 • Prace przygotowawcze Obiekt WD-1, PZDd-10 – fundamenty,
 • Przebudowa sieci wodociągowych PW-1, PW-2a, PW-3,
 • Przebudowa PG-2,
 • Przebudowa rowów melioracyjnych,
 • Budowa kanału technologicznego.

Rada Budowy nr 28

W dniu 11 kwietnia 2024 r. odbyła się Rada Budowy nr 28. Na spotkaniu omawiano postęp prac budowlanych.