Zdjęcia z poziomu terenu

Roboty przygotowawcze, odhumusowanie terenu, wycinka drzew