Zdjęcia z poziomu terenu

Galeria zdjęć dotyczy etapu budowy. Kontrakt jest obecnie na etapie projektowania.