Rada Budowy nr 8

W dniu 12 sierpnia 2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 8.