Zdjęcia lotnicze

Kontrakt jest na etapie projektowania.