Rada Budowy nr 1

W dniu 17 stycznia 2022 r. odbyła się Rada Budowy Nr 1.

Dyrektor Oddziału otworzył Pierwszą Radę Budowy. Zaprezentowano kwestie organizacyjne Rad Technicznych/Budowy.

Omówiono potencjalne ryzyka mogące mieć wpływ na Prace Projektowe oraz poruszono temat Gazociągu.