Rada Techniczna nr 1

W dniu 26 stycznia 2022 r. odbyła się Rada Techniczna Nr 1.