Rada Budowy nr 2

W dniu 11 lutego 2022 r. odbyła się Rada Budowy Nr 2.

Omówiony został Program prac projektowych. Wykonawca przedstawił wstępne opracowania w zakresie:

  • przebiegu trasy
  • przekroju normalnego trasy głównej
  • planowanej optymalizacji przejścia dla zwierząt (PZD – 02)
  • zagospodarowanie obszarów MOP
  • Węzła Budy i OD
  • przejścia nad doliną rzeki Łupawy
  • Węzła Bobrowniki,
  • typowego obiektu inżynierskiego WD  na przykładzie obiektu WD-18.