Rada Techniczna nr 2

W dniu 18 lutego 2022 r. odbyła się Rada Techniczna Nr 2. Przedmiotem Rady Technicznej był Program Prac Projektowych.