Rada Budowy Nr 3

W dniu 14 marca 2022 r. odbyła się Rada Budowy Nr 3. Tematy narady:

  1. Wykonawca poinformował o kontynuowaniu prac związanych z:
    • analizą środowiskową (przejść, szlaków migracji)
    • przygotowaniem materiałów do ponownej oceny oddziaływania na środowisko.
  2. Realizacja poszczególnych punktów z agendy RB, poruszając aktualne tematy wynikłe w okresie od poprzedniej RB.
  3. W związku z pracami projektowymi obiektu mad linią kolejową 202 omówiono stan obecny realizacji uzgodnień, uzyskania niezbędnej dokumentacji od PKP oraz możliwe rozwiązania w związku z koniecznością uzgodnienia projektu z PKP.