Rada Techniczna nr 3

W dniu 29 marca 2022 r. odbyła się Rada Techniczna Nr 3. Tematem Rady Technicznej nr 3 był Projekt Robót Geologicznych. Rada Techniczna nr 4 w całości została poświęcona omówieniu uwag do Projektu Architektoniczno-Budowlanego – branża drogowa.