Rada Techniczna nr 4

W dniu 6 kwietnia 2022 r. odbyła się Rada Techniczna Nr 4. Tematem Rady Technicznej nr 4 był Projekt Robót Geologicznych. Rada Techniczna nr 4 w całości została poświęcona omówieniu uwag do Projektu Architektoniczno-Budowlanego – branża drogowa.