Rada Techniczna nr 5

W dniu 13 kwietnia 2022 r. odbyła się Rada Techniczna Nr 5. Omówienie uwag do Projektu Architektoniczno-Budowlanego – Zagospodarowanie MOP Paprzyce i OD Budy.