Rada Budowy Nr 4

W dniu 15 kwietnia 2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 4. Tematy narady:

 1. Wykonawca poinformował, że w okresie sprawozdawczym realizował zadania związane z opracowaniem dokumentów (w różnym stopniu zaawansowania):
  • Mapa do celów projektowych,
  • Raport o oddziaływaniu na środowisko,
  • dokumentacja badań podłoża gruntowego,
  • Projekt Budowlany branża drogowa,
  • Projekt Budowlany obiekty inżynierskie,
  • PB – branża sanitarna,
  • PB – branża elektroenergetyczna,
  • PB – branża teletechniczna,
  • PB – branża melioracyjna,
  • PB – branża architektoniczna,
  • PB – branża zieleń
  • Laboratorium drogowe.
 1. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o dokonanie płatności – PŚP nr 1 za okres od 01.01. – 31.03.2022r. Inżynier wezwał Wykonawcę do uzupełnienia wniosku.
 2. Wykonawca przekazał PZJ- część ogólną rev. 02. Program Zapewnienia Jakości jest obecnie analizowany przez Konsultanta.