Rada Techniczna nr 7

W dniu 27 kwietnia 2022 r. odbyła się Rada Techniczna Nr 7. Tematy omawiane na spotkaniu:  przegląd statusu uzgodnień (w tym zawarcie porozumienia) na styku Zadania 2 i Zadania 3 oraz przegląd statusu przygotowania wniosków o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Omówiono również uwagi do Projektu Architektoniczno-Budowlanego – branża mostowa.