Rada Techniczna nr 8

W dniu 6 maja 2022 r. odbyła się Rada Techniczna Nr 8. Najważniejsze tematy narady:

  • Omówienie uwag Inżyniera Kontraktu do PPP- część c) Przeroby i Płatności
  • Omówienie uwag Zamawiającego do wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator S.A. o napięciu 230/400V odbiorczych urządzeń instalacji lub sieci, dot. MOP, OD
  • Laboratorium Zamawiającego.