Rada Budowy nr 5

W dniu 13 maja 2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 5.

Wykonawca przedstawił wykaz korespondencji z firmą Potęgowo MASHAV Sp. z o.o. na temat wydania Warunki Technicznych.

Omówiono postęp Prac Projektowych za ubiegły miesiąc.

W omawianym okresie Wykonawca przekazał jedno nowe Powiadomienie o Roszczeniu nr 6 Wytyczne dla miejsc do kontroli i ważenia pojazdów w obrębie MOP I OUD – 27.04.2022 r.

Ilość roszczeń przejściowych – 5.