Rada Techniczna nr 9

W dniu 18 maja 2022 r. odbyła się Rada Techniczna Nr 9. Spotkanie poświęcone zostało omówieniu poniższych zagadnień:

  • WS-11 – stanowiska stron dot. Zmiany
  • Analiza dostępności utrzymaniowej w obrębie obiektów typu WD
  • Zatoka ITD – stanowisko Zamawiającego dot. lokalizacji zatoki w obrębie OD
  • Zasilanie punktów ładowania pojazdów na MOP i OD – informacja Zamawiającego dot. modeli/punktów ładowania w związku z wezwaniem Energa-Operator do uzupełnienia wniosku o warunki przyłączeniowe (mail  w załączeniu)
  • Rozdzielenie systemów odwodnienia