Rada Techniczna nr 10

W dniu 15 czerwca 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 10. Spotkanie poświęcone zostało omówieniu uwag do Koncepcji Zagospodarowania MOP Paprzyce i OD Budy.