Rada Techniczna nr 11

W dniu 22 czerwca 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 11. Omówiono uwagi do Projektu Architektoniczno-Budowlanego – branża drogowa rev. nr 1.