Rada Techniczna nr 12

W dniu 24 czerwca 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 12. Spotkanie poświęcone zostało na omówieniu problemów związanych z ustaleniem przebiegu linii rozgraniczających oraz omówieniu problemów związanych z rozwiązaniem funkcji obiektu socjalno-biurowego na terenie OD.