Rada Budowy nr 7

W dniu 15 lipca 2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 7.

Omówiono stan prac projektowych. W okresie sprawozdawczym w dniu 07.06.2022 r. Wykonawca złożył wniosek o PŚP nr 2 za okres od 01.04.-31.05.2022 r. oraz dnia 08.07.2022 r wystąpił z wnioskiem o PŚP NR 3 za okres 01.06-30.06.2022 r.

Do wszystkich Roszczeń Przejściowych Inżynier przekazał Zamawiającemu Raporty z Roszczeń Przejściowych. Nowe Roszczenia w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.