Rada Techniczna nr 13

W dniu 20 lipca 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 13. Na spotkaniu poruszone zostały zagadnienia dotyczące:

  • Analizy dostępności utrzymaniowej w obszarach obiektów typu WD.
  • Omówienia zakresu stosowania Wytycznych dla miejsc do kontroli i ważenia pojazdów z dnia 11.03.2021.