Rada Techniczna nr 14

W dniu 3 sierpnia 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 14. Na spotkaniu omówiono:

  • uwagi IK z dnia 29.07.2022 r. dot. obiektów kubaturowych (obiekt biurowo – socjalny na OD),
  • zagadnienia dot. zabezpieczenia wody dla potrzeb OD, wyjaśnienie odmowy podłączenia OD do sieci wodociągowej oraz dane dot. zapotrzebowania jakie znalazło się w wniosku dot. tego zakresu.