Rada Techniczna nr 15.

W dniu 11 sierpnia 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 15. Spotkanie poświęcone zostało na omówieniu uwagi do PSOR rev. nr 1 oraz  zidentyfikowanych aktualnie uwag i zagadnień dotyczących Audytu BRD.