Rada Budowy nr 8

W dniu 12 sierpnia 2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 8. Omówiono tematy z agendy Rady Budowy.

  1. Wykonawca poinformował o uzyskaniu szeregu warunków, uzgodnień i decyzji w zakresie:
    • branży drogowej
    • wniosku o ZRID
  2. Wykonawca poinformował ponadto o wystąpieniu o szereg uzgodnień i decyzji w zakresie:
    • wydania opinii ZRID  do przedmiotowego zadania.
  3. W okresie sprawozdawczym Wykonawca złożył wniosek o PŚP NR 4 za okres 01.07-31.07.2022 r.
  4. W omawianym okresie Wykonawca przekazał jedno nowe Powiadomienie o Roszczeniu nr 7: Kanał Technologiczny.