Rada Techniczna nr 16

W dniu 12 sierpnia 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 16. Omówienie stanowiska Wykonawcy do uwag dotyczących Obiektów Inżynierskich.