Rada Techniczna nr 17

W dniu 19 sierpnia odbyła się Rada Techniczna nr 17. Spotkanie poświęcone zostało omówieniu uwag dotyczących PAB – branża drogowa pod kątem możliwości złożenia wniosku o przeprowadzenie Audytu BRD.