Rada Techniczna nr 18

W dniu 8 września 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 18. Na spotkaniu poruszono tematy dotyczące:

  • PAB br. sanitarnej w zakresie Odwodnienia – rew.1;
  • Operatu wodnoprawnego;
  • Uwag z zakresu oświetlenia oraz lokalizacji stanowisk do ładowania pojazdów na OD i MOP.
  • Projektu magazynu soli  oraz budynku warsztatów i garaży na OD – omówienie uwag.
  • Problemów związanych z prowadzeniem na terenach objętych liniami rozgraniczającymi Inwestycji przez PKP Energetyka oraz z inwestycją polegającą na ułożeniu kabla 110 Kv farmy fotowoltaicznej.