Rada Budowy nr 9

W dniu 9 września 2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 9.

Na spotkaniu omówiono zagadnienia związane z Operatami wodnoprawnymi , uwagi dotyczące Projektu Linii Rozdzielających.

W  omawianym okresie Wykonawca nie przekazał nowych Powiadomień o Roszczeniach.