Rada Techniczna nr 19

W dniu 14 września 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 19. Na spotkaniu omówiono System odwodnienia drogi.