Rada Techniczna nr 20

W dniu 19 września 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 20. Na spotkaniu omówiono zagadnienia dotyczące:

  • KSZR rev. nr 1
  • Kanału  Technologicznego
  • Projektu Architektoniczno-Budowlanego: Budowa i rozbiórka sieci teletechnicznych; omówienie uwag.