Rada Techniczna nr 21 (cz.2)

W dniu 7 października 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 21 (część 2).

CZĘŚĆ II – omówienie uwag:

  • Projekt Architektoniczno- Budowlany – branża elektroenergetyczna w zakresie budowy zasilania elektroenergetycznego i instalacji odgromowej rev. 2,
  • Projekt Architektoniczno-Budowlany – branża Architektoniczna Obiekt warsztatowo- garażowy; bramy garażowe.