Rada Budowy nr 10

W dniu 14 października 2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 10.

Na spotkaniu omówiono zagadnienia dotyczące STWiORB  – Zaplecze Zamawiającego. Analizowano uwagi Do Projektu Zieleni oraz Inwentaryzacji Zieleni pod kątem wprowadzenia poszczególnych uwag na etapie PAB.

Wykonawca złożył wniosek o PŚP NR 5  za okres 01.08-31.08.2022 r. W omawianym okresie Wykonawca przekazał kolejne Powiadomienie o Roszczeniu nr 8 dotyczące dodatkowych kolizji infrastruktury sieciowej w rejonie projektowanej trasy S6 Zadanie 2.