Złożenie wniosku o ZRID

W dniu 21.10.2022 r. Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji ZRID do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.