Rada Techniczna nr 22

W dniu 27 października 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 22. Spotkanie poświęcone zostało omówieniu zagadnień archeologii (omówienie poszczególnych lokalizacji ustalenie zakresu do zmiany WKZ, miarkowanie ryzyka dot. parku i Natura 2000 w Bobrownikach).