Narada Koordynacyjna

W dniu 9 listopada 2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna.