Narada Koordynacyjna

W dniu 17 listopada 2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna.