Rada Techniczna nr 23

W dniu 22 listopada 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 23. Spotkanie dotyczyło omówienia uwag związanych ze STWIORB Zaplecze Zamawiającego – Laboratorium Niestacjonarne.