Rada Techniczna nr 24

Rada Techniczna nr 24 odbyła się 07.12.2022 r. Rada poświęcona została na omówieniu uwag do Projektu Technicznego – branża drogowa.