Rada Techniczna nr 25

W dniu 15 grudnia 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 25. Tematy omawiane na spotkaniu:

  • Uwagi do Ponownej Oceny oddziaływania na Środowisko
  • Procedowanie wyjść poza DŚU.