Rada Budowy nr 13

W dniu 13 stycznia 2023r. odbyła się Rada Budowy nr 13.

W omawianym okresie Wykonawca przekazał  1 nowe  Powiadomienie o Roszczeniu nr 11  Dotyczące Przekroczenia terminu wydania pozwolenia wodnoprawnego przez PGW Wody Polskie – 02.12.2022r.

Wykonawca poinformował, że modyfikuje program przebudowy DK6 w celu uniknięcia konieczności wychodzenia poza istniejący pas drogowy (sprawa dotyczy możliwości zachowania istniejących peronów przy zatokach autobusowych. Sprawa szczegółowo będzie omówiona na RT.  W okresie sprawozdawczym wystawiono PŚP nr 9.