Rada Budowy nr 26

W dniu 25 stycznia 2023r. odbyła się Rada Budowy nr 26. Spotkanie poświęcono na omówieniu stanu prac i przygotowanych odpowiedzi na wezwania Urzędu Wojewódzkiego w związku z procedowanym wnioskiem o wydanie ZRID.