Rada Techniczna nr 29

W dniu 17 lutego 2023 odbyła się Rada Techniczna nr 29. Na spotkaniu omówiono:

  • Specyfikacje D-M-U-00.00.00. – Wymagania Ogólne wraz z omówieniem ścieżki procedowania Specyfikacji
  • Instrukcje użytkowania Zaplecza Zamawiającego.