Rada Techniczna nr 30

W dniu 8 marca 2023 odbyła się Rada Techniczna nr 30.

Na spotkaniu omówiono tematy dotyczące:

  • Dodatkowe kolizje – Grand Solar 1, PKP Energetyka – omówienie możliwych rozwiązań projektowych
  • Zgłoszenie robót na DK6 – omówienie uwag Inżyniera
  • Skrzyżowania drogi gminnej DG120059G z DD7 oraz DP1131G z DG3.