Rada Budowy nr 15

W dniu 10 marca odbyła się Rada Budowy nr 15.