Rada Techniczna nr 31

W dniu 15 marca 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 31

Tematy omawiane na spotkaniu:

  1. Przebudowa DK6
  2. Spotkanie z przedstawicielem Zamawiającego (Wydz. Nieruchomości):
    • przejęcie działek procedowane przez Wydział Nieruchomości
    • inwentaryzacja stanu nieruchomości